بررسی ادله منع مجاز در قرآن (با تاکید بر آراء ابن تیمیه و شیخ شنقیطی)
1. بررسی ادله منع مجاز در قرآن (با تاکید بر آراء ابن تیمیه و شیخ شنقیطی)

یوسف محمدی

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 35-54

چکیده
  بحث مجاز در قرآن با علم بیان مرتبط است که همراه با علم معانی و بدیع علوم مربوط به بلاغت را تشکیل می‌دهند. برخی معتقدند اگر مجاز از قرآن حذف شود نصف زیبایی قرآن از دست می‌رود. در باره مجاز در قرآن، دو دیدگاه ...  بیشتر
بررسی نظریه خطابه‌ای بودن زبان قرآن
2. بررسی نظریه خطابه‌ای بودن زبان قرآن

جعفر نکونام

دوره 1، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 23-46

چکیده
  زبان را به لحاظ کلی می‌توان از یک نظر به شفاهی یا گفتاری و کتبی یا نوشتاری تقسیم کرد. یکی از گونه‌های زبان شفاهی و گفتاری، زبان خطابه‌ای است؛ یعنی سبکی از کلام که در میان خطیبان و سخنوران رایج است. زبان ...  بیشتر