بررسی نظریه خطابه‌ای بودن زبان قرآن
1. بررسی نظریه خطابه‌ای بودن زبان قرآن

جعفر نکونام

دوره 1، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 23-46

چکیده
  زبان را به لحاظ کلی می‌توان از یک نظر به شفاهی یا گفتاری و کتبی یا نوشتاری تقسیم کرد. یکی از گونه‌های زبان شفاهی و گفتاری، زبان خطابه‌ای است؛ یعنی سبکی از کلام که در میان خطیبان و سخنوران رایج است. زبان ...  بیشتر